Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

УВАГА! При роботі з API. Version 1.0 до трансакцій використовується формат дати ДД-ММ-РРРР (як для запиту, так і для відповіді)

При роботі з API. Version 2.0 до трансакцій використовується формат дати РРРР-ММ-ДД (як для запиту, так і для відповіді) ISO 8601


  


  • No labels