Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Організації-користувачі коштів фондів.csv

Обсяг платежів за договорами (ДП/КП)

Будь ласка використовуйте dbf-редактори (наприклад: Sdbf; xBaseView; LibreOffice або будь-які інші) для редагування звітів.

...