Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Внесення звіту вручну (заповнення полів з клавіатури)

Внесення звіту здійснюється на Порталі в СЛУЖБОВОМУ КАБІНЕТІ користувача в розділі ЗВІТИ.

Зайдіть в розділ ЗВІТИ в СЛУЖБОВОМУ КАБІНЕТІ Порталу:

Натисніть кнопку +ЗВІТ

Оберіть відповідний тип звіту Обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг (ДП/КП)”:

Оберіть звітний період:

В шапці звіту заповніть поле «КВЕД» (основний) відповідно до чинного Класифікатора видів економічної діяльності (Наприклад: 35.30), оберіть валюту та натисніть кнопку "Далі": 

Решта полів заповнені автоматично відповідно до інформації, що введена в розділі ПРОФІЛЬ у СЛУЖБОВОМУ КАБІНЕТІ Порталу.

Внесіть потрібні дані та натисніть кнопку "ЗБЕРЕГТИ ЗВІТ":

Створення звіту за допомогою csv-файлу: Обсяг платежів за договорами (ДП/КП)