Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Внесіть потрібні дані та натисніть кнопку "ЗБЕРЕГТИ ЗВІТ":


№ п/п

Найменування

Обов'язковість

Формат даних

Опис

1

Договір №

Так

Текстове

Вноситься № заключеного у звітному періоді договору на постачання товару, роботи чи послуги, або договору, який був укладений у попередній звітний період, дію якого пролонговано, або за ним наступили терміни платежу у даному звітному періоді

2

Від

Так

Дата у форматі ДД.ММ.РРРР

Вноситься дата договору

3

ЄДРПОУ контрагента

Так

Числове (8 або 10 символів)

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової карти платника податків фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця (за згодою)

4

Назва контрагента

Так

Текстове

Назва юридичної особи відповідно до реєстраційних даних або прізвище, ім’я по-батькові фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця

5

Предмет договору

Так

Текстове

Вноситься текстове формулювання предмету договору

6

Код CPV (розділ)

Так

Код

Вказується код CPV довідника, що відповідає предмету договору

7

Обсяг платежів

Так

Числове, два знаки після крапки

Вноситься сума по всіх платежах, що були здійснені за звітний період (рік) по даному договору

Створення звіту за допомогою csv-файлу: csv-шаблон

...