Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Для створення чи перегляду договору потрібно на сторінці службового кабінету вибрати пункт меню «ДОГОВОРИ», відбудеться :

Image Added

Відбудеться перехід на сторінку договорів організації.:

Image RemovedImage Added

Для створення нового договору потрібно натиснути на кнопку +ДОГОВІР.:

Image Modified

Відбудеться автоматичний перехід на сторінку створення договору.

...