Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Враховуючи, що в договорі зазначаються умови отримання бюджетних коштів його виконавцем, вважаємо, що умови відповідного договору є умовами отримання бюджетних коштів в розумінні частини 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», і тому умови такого договору не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації.

Image Removed Image Removed Image Removed