Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Для того, щоб увійти на портал як зареєстрований користувач, треба на головній сторінці https://spending.gov.ua/ натиснути кнопку СЛУЖБОВИЙ ВХІД.

Image RemovedImage Added

Далі в полях ввести код ЄДРПОУ, пароль організації та натиснути на кнопку ВІДПРАВИТИ.

Image Modified