Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Для імпорту звітів в службовому кабінеті виберіть пункт меню «Звіти»:Image Modified

Відбувається перехід на сторінку "Звіти" підприємства:

...