Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Тип даних

min

max

Опис

1

№_договору

Так

Число

1

256

Вкажіть номер договору

2

Дата_договору

Так

Формат: ДД.ММ.РРРР

-

-

Вкажіть дату договору

3Предмет_договоруТакТекст13000Опис предмету договору
4ДК 021(cpv-код)НіТакЧисло1-Вкажіть код за Єдиним закупівельним словником

5

Контрагент_найменування

Так

Текст

1

512

Вкажіть найменування контрагента (виконавця) договору

6

ЄДРПОУ_контрагента

Так

Число

8

10

Вкажіть ЄДРПОУ контрагента (виконавця) договору

7Тип_контрагентаТакЧисло11Вкажіть тип контрагента відповідно до довідника типів контрагентів (2 - юридична особа, 1 - фізична особа-підприємець, 0 - фізична особа)
8КраїнаТакТекст33Вкажіть код країни за ISO 3166-1 (alpha3)
9РегiонТакЧисло1256Вкажіть код області відповідно до довідника областей на Порталі
10РайонНіТекст1256Вкажіть район області (за наявності)
11МістоТакТекст1256Вкажіть населений пункт
12Район_містаНіТекст1256Вкажіть район міста (за наявності)
13ВулицяТакТекст1512Вкажіть назву вулиці (провулка, площі, бульвару тощо)
14БудинокТакЧисло110Вкажіть номер будинку
15КорпусНіЧисло125Вкажіть номер корпусу
16офіс/квНіЧисло110Вкажіть номер офісу/квартири
17ПрізвищеТакТекст125Вкажіть прізвище керівника (виконавця) договору
18Ім'яТакТекст125Вкажіть ім'я керівника (виконавця )договору
19По_батьковіТакТекст125Вкажіть по батькові керівника (виконавця ) договору
20дата_зТакФормат: ДД.ММ.РРРР)--Вкажіть строк дії договору « з»
21дата_поТакФормат: ДД.ММ.РРРР)--Вкажіть строк дії договору «по»
22Безстроковий(так/ні)ТакТекст--В залежності від умов договору пропишіть словами «Так» або «Ні»
23Вартість_договоруТакЧисло0.00999_999_999_999.99Вкажіть вартість договору (формат: два знаки після крапки)
24з_ПДВ_вартість_договору(так/нi)ТакТекст--В залежності від умов договору пропишіть словами «Так» або «Ні»
25в_т.ч. _ПДВТакЧисло0.00999_999_999_999.99Вкажіть в тому числі ПДВ
26Валюта_договору(код)ТакТекст33Вкажіть код валюти договору
27Еквівалент_у_грн

Якщо у пункті 26 валюта не UAH, поле обов'язкове для заповнення.

Якщо валюта не UAH, то дане поле заповнювати не потрібно.

Число0.00999_999_999_999.99Вкажіть еквівалент у гривні
28Процедура_закупівлі(так/нi)ТакТекст--В залежності від умов договору пропишіть словами «Так» або «Ні»
29ОбгрунтуванняТакТекст2128Якщо в п.28 зазначено «Ні», вкажіть обґрунтування з посиланням на закон

...