Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Розділ ДОГОВОРИ включає функції перегляду / створення / редагування / пошуку / підпису наступних типів документів:

  • Договір;
  • Додаткові угоди;
  • Акти;
  • Шрафи.

Робота з документами відбувається у кабінеті користувача.

...