Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

5.3.1 Форма №2д,2м ( Звіт про надходження та використання коштів загального фонду)

5.3.2 Форма №4-1д,4-1м (Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги)

5.3.3 Форма №4-2д,4-2м (Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень)

5.3.4 Форма №4-3д,4-3м (Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду)

5.3.5 Форма №4-3д.1,4-3м.1 (Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій))

5.3.6 Форма №4-4д (Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону)

5.3.7 Форма №7д,7м (Звіт про заборгованість за бюджетними коштами)

5.3.8 Форма №7д.1,7м.1 (Звіт про заборгованість за окремими програмами)

5.3.9 Додаток 13 (Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду)

5.3.10 Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України

5.3.11 Звіт про підприємства, установи, організації, що використовують кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування та/або кошти Пенсійного фонду України

5.3.12 Звіт про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг

5.3.13 Звіт про кількість та обсяги витрат на службові відрядження5.3.14 2 Підписування (оприлюднення) звітів

...