Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Підписаний договір можна: редагуватипідписати . При цьому попередньо підписаний договір зберігається як попередня версія до відредагованого договору.

Image Removed Image Removed Image Removed