Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

BOOST-аналіз. Фінансування   - це це інструмент   аналізу  показників показників фінансування   державного та місцевих бюджетів на Державному веб-порталі вебпорталі бюджету для громадян, розроблений на основі основі методології Світового банку, з метою сприяння ефективному використанню бюджетних коштів, поліпшенню процесів прийняття рішень, прозорості та підзвітності.

Дані представляються у форматі   зведеної таблиці   з параметрами:

YEAR, QUARTER, MONTH, ADMIN, FBORG, FIN_SOURCE, ADJUSTED, EXECUTED - за типом боргового зобов'язання;

YEAR, QUARTER, MONTH, ADMIN, FCRED, FIN_SOURCE, ADJUSTED, EXECUTED - за типом кредитора

Функції зведеної таблиці дозволяють аналізувати показники фінансування з різним ступенем агрегації та в різноманітних поєднаннях, а також вибирати окремі вибирати окремі аналітичні категорії за категорії за допомогою фільтрів.

Докладніше про роботу зі зведеними таблицями можна прочитати  тут

BOOST-аналіз. Фінансування

BOOST-аналіз. Фінансування

BOOST-аналіз. Фінансування

BOOST-аналіз. Фінансування

BOOST-аналіз. Фінансування

BOOST-аналіз. Фінансування

BOOST-аналіз. Фінансування

Опис параметрів, що використовуються в BOOST-аналізі показників фінансування

...

Державний бюджет

...

Місцеві бюджети

...

Бюджет

 • Державний
 • Місцевий

...

Перша та друга цифри з коду місцевого бюджету ХХ.х.хх.х.хх.х.хх

Порядковий номер. Може приймати значення від «01» до «27»
01 – зведений бюджет Автономної республіки Крим (АРК)
Від 02 до 25 – зведені області бюджети
26 – зведений бюджет м. Київ
27 – зведений бюджет м. Севастополь

...

Обласні бюджети,

зведені бюджети міст обласного значення,

зведені бюджети районів,

бюджети об'єднаних територіальних громад

...

Третя, четверта та п'ята цифри з коду бюджету: хх.Х.ХХ.х.хх.х.хх

Третя цифра з коду місцевого бюджету: хх.Х.хх.х.хх.х.хх
Тип. Може приймати значення від «1» до «5»
1 – бюджет АРК або обласний бюджет 
2 – зведені бюджети міст обласного значення
3 – зведені бюджети районів області
4 – бюджети міста Севастополь
5 – бюджети об'єднаних територіальних громад (ОТГ)

Четверта та п'ята цифри з коду місцевого бюджету: хх.х.ХХ.х.хх.х.хх
Порядковий номер бюджету для кожного типу 2 групи. 
Може приймати значення від «01» до «99» (відповідно до кількості бюджетів кожного типу з 2 групи). Значення «00» зарезервовано для м Севастополь.

...

Бюджети міст обласного значення;

Бюджети міст районного значення;

бюджети селищ міського типу;

районні бюджети

бюджети сільрад;

бюджети районів, адміністративно підпорядкованих місту обласного значення

...

Шоста, сьома та восьма цифри з коду бюджету хх.х.хх.X.ХХ.х.хх

Шоста цифра з коду місцевого бюджету: хх.х.хх.Х.хх.х.хх
Тип. Може приймати значення від «1» до «7»
1 – бюджет відповідного міста республіканського / обласного значення / м. Севастополя
2 – районний бюджет відповідного району
3 – бюджети міст районного значення, підпорядковані району;
4 – бюджети селищ міського типу, підпорядкованого місту республіканського / обласного значення / району;
5 – бюджет сільрад (сіл), підпорядкованих місту республіканського / обласного значення / району;
6 – бюджети районів у місті республіканського / обласного значення / бюджети сільрад (сіл), селищ міського типу, міст підпорядкованих м. Севастополь;
7 – бюджети міст районного значення, підпорядкованих місту республіканського / обласного значення.

Сьома та восьма цифри з коду місцевого бюджету: хх.х.хх.х.ХХ.х.хх
Порядковий номер бюджету для кожного типу 4 групи. 
Може приймати значення від «01» до «99» (відповідно до кількості бюджетів кожного типу з 4 групи).

...

XX.X.X.X.X 

XX = 20. Внутрішнє фінансування 

XX = 30. Зовнішнє фінансування

...

XX.X.X.X.X 

XX = 20. Внутрішнє фінансування 

XX = 30. Зовнішнє фінансування

...

XX.X.X.X.X

Може приймати значення від "0" до "7"

...

XX.X.X.X.X

Може приймати значення від "0" до "7"

...

XX.X.X.X.X

Може приймати значення від "0" до "6"

...

XX.X.X.X.X

Може приймати значення від "0" до "6"

...

XX.X.X.X.X

Може приймати значення від "0" до "2"

...

XX.X.X.X.X

Може приймати значення від "0" до "2"

...

XX.X.X.X.X

XX = 40. Фінансування за борговими операціями 

XX = 50. Надходження від приватизації державного майна 

XX = 60. Фінансування за активними операціями

...

XX.X.X.X.X

XX = 40. Фінансування за борговими операціями 

XX = 50. Надходження від приватизації державного майна 

XX = 60. Фінансування за активними операціями

...

XX.X.X.X.X

Може приймати значення від "0" до "5"

...

XX.X.X.X.X

Може приймати значення від "0" до "5"

...

XX.X.X.X.X

Може приймати значення від "0" до "2"

...

XX.X.X.X.X

Може приймати значення від "0" до "2"

...

XX.X.X.XX

Може приймати значення від "01" до "20"

...

XX.X.X.XX.

Може приймати значення від "01" до "20"

...

Фонд 

 • Загальний
 • Спеціальний

...

Створення зведеної таблиці

Для формування звіту з потрібним набором параметрів, скористайтесь правою боковою панеллю, що містить наступні секції:

 • Поля - містить параметри для вибору
 • Row Groups (рядки) - містить ті параметри з обраних, що будуть розміщуватися в рядках таблиці
 • Values (значення) - містить ті параметри з обраних, що будуть розміщені як значення в таблиці
 • Column Labela (стовпці) - містить ті параметри з обраних, що будуть розміщуватися в стовпчиках таблиці

Таким чином, щоб сформувати таблицю з потрібними для дослідження параметрами необхідно:

 1. Обрати параметри для аналізу (встановіть прапорець поруч з назвою поля в секцію Поля)
 2. Визначити, які параметри будуть в рядках (доступні для вибору в рядки будь-який з параметрів ADMIN, FBORG/FCRED, FIN_SOURCE)
 3. Визначити, які параметри будуть в стовпчиках ( доступні для вибору в стовпчики будь-який з параметрів YEAR, QUARTER, MONTH)
 4. Визначити показники, які будуть розміщені на перетині стовпців та рядків (ADJUSTED, EXECUTED)

Обрані поля будуть додані в секції по замовчуванню: нечислові поля – в область рядків значення дат – в область стовпців, а числові поля – в область значень.Image Removed

 • Поля із секції "стовпців" відображаються як назви стовпців у верхній частині зведеної таблиці, як показано нижче:

Image Removed

 • Поля із секції "рядків" відображаютсья як назви рядків в лівій частині зведеної таблиці, як показано нижче:

Image Removed

 • Поля із секції значень відображаютсья в зведеній таблиці на перетині рядків та стовпців, як показано нижче

Image Removed

Впорядкування полів зведеної таблиці

Ви можете змінювати структуру таблиці шляхом додавання і впорядкування її полів.

Порядок полів можна змінювати двома способами:

 • змінювати порядок полів у секції
 • змінювати порядок полів у верхній частині таблиці

Image Removed

В залежності від ієрархічних відносин між параметрами, стовпці нижчого рівня можуть бути вкладені в стовпці вищого.

Image Removed

В залежності від ієрархічних відносин між параметрами, рядки нижчого рівня можуть бути вкладені в рядки вищого.

Image Removed

Фільтрування даних в зведеній таблиці

Для виокремлення конкретних значень параметрів відфільтруйте дані. Для цього здійсніть наступні кроки:

 1. в області Фільтри оберіть параметр для фільтрування;
 2. оберіть елементи, котрі ви хочете відобразити в таблиці;
 3. Натисніть кнопку ШУКАТИ

Використовуються фільтри двох типів:

 • тип "прапорець" - користувач обирає потрібне значення параметру зі списку;
 • тип "контекстний пошук" - користувач вводить код та/або назву параметру і система підтягує всі можливі варіанти

Image Removed

Параметри, в яких встановлено фільтр будуть підсвічені помаранчевим кольором:

Image Removed

Опис типів фільтрів для параметрів BOOST-аналіз. Фінансування подано в таблиці:

...

Налаштовані звіти

Для зручності в користуванні на порталі реалізована можливість обирати попередньо налаштовані типові форми звітів. 

Image Removed

Опис параметрів, що використовуються в типових формах звітів подано в таблиці:

...

Типові форми звітів

...

Параметри, що використовуються в типовій формі звіту.

...

Фінансування державного та місцевих бюджетів

...

ADMIN1, ADMIN2, FBORG1, FBORG2

...

Фінансування державного та місцевих бюджетів

...

Експорт даних

Сформовані дані з таблиці можна експортувати у файли:

1 спосіб (дозволяє вивантажити тільки відкриті в ієрархії масиви даних):

 1. Натисніть правою кнопкою "миші" на значеннях таблиці
 2. Оберіть опцію Export
 3. Оберіть потрібний формат (CSV, XLSX, XML)

Image Removed

2 спосіб (дозволяє вивантажити повний масив даних. Увага! В залежності від об'єму інформації вивантаження може тривати деякий час):

Для експорту даних треба натиснути на піктограму наведену на рисунку нижче та обрати потрібний формат (CSV, JSON, XLSX):

Image Removed

Додаткові опції роботи з даними

Можна скористатися додатковими опціями по роботі з даними, такими як:

Copy - дозволяє скопіювати значення з таблиці;

Copy with Headers - дозволяє скопіювати значення з таблиці з відповідною назвою поля (параметру)

...

ТУТ.