Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Для пакетного підписування, видалення документів, в службовому кабінеті виберіти пункт меню "Договори":

Відбувається перехід на сторінку "Договори" підприємства:

Пакетне підписування:

Для пакетного підписування договорів, в реєстрі проставте галочки напроти договорів які потрібно підписати. Натисніть на кнопку "ПАКЕТНІ ДІЇ" → "ПАКЕТНЕ ПІДПИСУВАННЯ":

Оберіть:

  • Центр сертифікації;
  • Особистий ключ.

Введіть пароль захисту ключа та натисніть кнопку "Зчитати":

Далі "Підписати":

Договори підписано:


Пакетне видалення:

Для пакетного видалення договорів, в реєстрі проставте галочки напроти договорів які потрібно відалити. Натисніть на кнопку "ПАКЕТНІ ДІЇ" → "ПАКЕТНЕ ВИДАЛЕННЯ":

Підтвердіть дію натиснувши кнопку "ВИДАЛИТИ":

Реєстр оновиться, договори видалено.