Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Для створення звіту в службовому кабінеті виберіти пункт меню «Звіти»: 

Image Modified

Відбувається перехід на сторінку "Звіти" підприємства:

Image Modified

Натисніть кнопку "+ЗВІТ":

Image Modified

Виберіть тип звітного періоду:

Image Removed

Виберіть звіту, звітний період:

Image Removed

Виберіть тип звіту, заповніть заголовок та натисніть кнопку "ДАЛІ":

Image RemovedImage Added

Опис полів заголовку звіту:

...

Увага!!! На формі редагування, додано можливість підсумувати дані по підсумкових кодах економічної класифікації. 

Image Modified

Створення звіту за допомогою dbf-файлу: завантажити dbf-файл

Структура файлу:

№ п/п

Ім'я

Призначення

1KPKКод програмної класифікації
2KEKVКод економічної класифікації
3COD_VЦифровий код валюти
4ZATЗатверджено на звітний рік, грн
5OSTN_VЗалишок коштів на початок звітного року, ін. валюта
6OSTN_GЗалишок коштів на початок звітного року, грн
7PZAL_VПерераховано залишок, ін. валюта
8PZAL_GПерераховано залишок, грн
9FINANS_VНадійшло коштів за звітний рік (період), ін. валюта
10FINANS_GНадійшло коштів за звітний рік (період), грн
11KRIZКорсова різниця, грн
12KVPZ_VКасові за звітний період (рік), ін. валюта
13KVPZ_GКасові за звітний період (рік), грн
14OSTK_VЗалишок коштів на кінець звітного періоду (року), ін. валюта
15OSTK_G

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), грн

16FAKTZ_VНе заповнюється у 2018 році
17FAKTZ_GНе заповнюється у 2018 році

Image Removed Image Removed Image Removed