Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

№ п/п

Ім'я

Призначення

1KPKКод програмної класифікації
2KEKVКод економічної класифікації
3DZALRДебіторська заборгованість на початок звітного року
4DVIDДебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього
5DZALKДебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена
6KZALRКредиторська заборгованість на початок звітного року
7KVIDКредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього
8KZALKКредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена
9KBDDЗареєстровані бюджетні фінансові забов'язання на кінець звітного періоду (року)

Image Removed Image Removed Image Removed