Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Для створення звіту в службовому кабінеті виберіти пункт меню «Звіти»: 

Image Modified

Відбувається перехід на сторінку "Звіти" підприємства:

Image Modified

Натисніть кнопку "+ЗВІТ":

Image Modified

Виберіть тип звіту, звітний період, валюту та натисніть кнопку "ДАЛІ":

Image Modified

Внесіть потрібні дані та натисніть кнопку "ЗБЕРЕГТИ ЗВІТ":

Увага!!! На формі редагування, додано можливість підсумувати дані. 

Image Modified

Image Removed Image Removed Image Removed