Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Внесіть потрібні дані та натисніть кнопку "ЗБЕРЕГТИ ЗВІТ":

Створення звіту за допомогою dbf-файлу: завантажити dbf-файл

Для введення даних по надходженням використовуються технічні коди (КЕКВ):

КЕКВ

Призначення

0Надходження коштів - усього
6Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків
7Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
11Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільнихбюджетних коштів отриманих за наданих платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти
12

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

8Фінансування

Дані по підсумковим кодам економічної класифікації не вводяться.

Структура файлу:

№ п/п

Ім'я

Призначення

1KPKКод програмної класифікації
2KEKVКод економічної класифікації
3ZATЗатверджено на звітний рік
4

OSTN

Залишок на початок звітного року усього
5ZATVPЗалишок на початок звітного року у тому числі на рахунках в установах банків
6PZALПерераховано залишок
7FINANSНадійшло коштів за звітний період (рік)
8RASXКасові за звітний період (рік) усього
9BRASXКасові за звітний період (рік) у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
10OSTKЗалишок на кінець звітного періоду (року) усього
11BOSTKЗалишок на кінець звітного періоду (року) у тому числі на рахунках в установах банків
12KVPZНе заповнюється у 2018 році
13FAKTНе заповнюється у 2018 році
14FAKTZНе заповнюється у 2018 році
15OZALНе заповнюється у 2018 році
16NDOCHНе заповнюється у 2018 році