Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Натисніть кнопку "ІМПОРТ":


Оберіть dbf -або csv файл зі звітом:

 Виберіть звітний період, виберіть тип звіту, заповніть шапку звіту та натисніть кнопку "ІМПОРТУВАТИ":

...