Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Організації-користувачі коштів фондів.csv

Обсяг платежів за договорами (ДП/КП)

Будь ласка використовуйте dbf-редактори (наприклад: Sdbf; xBaseView; LibreOffice або будь-які інші) для редагування звітів.

...

Приклади заповнених шаблонів Державний бюджет:

Звіт форма 2 завантажити

Звіт форма 4-1 завантажити

...

Звіт форма 7.1 завантажити

Image Removed Image Removed Image Removed