Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Для експорту звітів в службовому кабінеті виберіть пункт меню «Звіти»:

Відбувається перехід на сторінку "Звіти" підприємства:

Натисніть кнопку "ЕКСПОРТ":

Завантажиться csv-файл зі всіма звітами організації:

Також можна скористатися фільтром, та експортувати тільки потрібні звіти.