Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Для імпорту звітів в службовому кабінеті кабінеть виберіти пункт меню «Звіти»: 

Image RemovedImage Added

Відбувається перехід на сторінку "Звіти" підприємства:

Image RemovedImage Added

Натисніть кнопку "ІМПОРТ":

Image RemovedImage Added

Оберіть dbf-файл зі звітом:

Image RemovedImage Added

 Виберіть звітний період, виберіть тип звіту, заповніть шапку звіту та натисніть кнопку "ІМПОРТУВАТИ":

Image RemovedImage Added

Натисніть кнопку "ЗБЕРЕГТИ" та дочекатися збереження:

Image RemovedImage Added

Звіт збережено:

Image Removed

...

Image Added


Image AddedImage AddedImage Added