Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Натисніть кнопку "+ЗВІТ":

Виберіть тип звітного періоду:

Image Removed

Виберіть звітний період:

Image Removed

Виберіть тип звіту, звітний період, заповніть заголовок та натисніть кнопку "ДАЛІ":

Image RemovedImage Added

Опис полів заголовку звіту:

...