Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Для експорту звітів в службовому кабінеті виберіти виберіть пункт меню «Звіти»:

Відбувається перехід на сторінку "Звіти" підприємства:

...