Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • оприлюднення інформації про трансакції на порталі у режимі реального часу (он-лайн) після закриття операційного дня з використанням відповідних сервісів інтеграції порталу;
  • обов’язку Казначейства контролювати достовірність, повноту та цілісність інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку;
  • вимоги оприлюднювати інформацію про проведені органами Казначейства платіжні трансакції, у спосіб, що надає можливість користувачам здійснювати пошук даних про операції з руху коштів на рахунках державного та місцевих бюджетів;
  • обов’язку власників рахунків (розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів) надавати роз’яснення щодо суті платіжних трансакцій, що розміщені на порталі.

Image Removed Image Removed Image Removed