Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Конституція України, Закони України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» встановлюють загальні вимоги до розкриття інформації та визначають види інформації, до якої може застосовуватись обмеження доступу.

13) Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2019 №575 "Про затвердження Порядку реєстрації суб'єктів надання інформації про використання публічних коштів, форм та форматів даних для оприлюднення такої інформації на єдиному веб-порталі використання публічних коштів".

Зазначені нормативні акти, зокрема, встановлюють вимоги щодо:

...