Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Дочірнім є підприємство, у статутному капіталі та/або загальних зборах чи інших органах управління якого переважну участь має інше (контролююче) підприємство (частина 8 статті 63 та частина 3 статті 126 Господарського кодексу України).

Image Removed Image Removed Image Removed