Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Враховуючи, що законодавством не встановлено окремого порядку надання таких роз’яснень, вони мають здійснюватись згідно з вимогами Законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації».

Image Removed Image Removed Image Removed