Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Крім того, Законом України "Про відкритість використання публічних коштів" передбачено оприлюднення ідентифікаційного коду виконавця, що є юридичною особою. Відповідно Закон не передбачає обов’язку оприлюднювати реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, який є виконавцем за договором.

З огляду на вищезазначене вбачається, що інформація про фізичну особу - підприємця, який є виконацем за договором відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів", а саме прізвище, ім’я та по батькові та місцезнаходження, не може бути обмежена в доступі та підлягає оприлюдненню.

Ще одним дискусійним питанням обмеження доступу до інформації, що має оприлюднюватись на порталі є право сторін договору віднести окрему інформацію, що міститься у договорі до конфіденційної.

...