Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

УВАГА! У зв'язку з пропозиціями, що надійшли від користувачів порталу, нові csv-шаблони доопрацьовуються. Впровадження нових csv-шаблонів відбудеться 18.01.2018

Додатково у новий csv-шаблон для договорів впроваджено поле "Країна". Просимо ознайомитися з оновленою структурою шаблонів за посиланням (csv-шаблони з 11.01.2018 (договори/дод.угоди/акти/штрафи).

Старі csv-шаблони будуть функціонувати до завершення звітного періоду (05.02.2018)

Для створення чи перегляду договору потрібно на сторінці службового кабінету вибрати пункт меню «ДОГОВОРИ», відбудеться :

Image Added

Відбудеться перехід на сторінку договорів організації.:

Image Removed

Image Added

Натиснувши на трикутник Image Addedаналогічно можна побачити Додаткові угоди, Акти/Накладні та Штрафи:

Image Added

Для створення нового договору потрібно натиснути на кнопку кнопку +ДОГОВІР.:Image Removed

Image Added

Відбудеться автоматичний перехід на сторінку створення договору.

Image RemovedImage Added

Опис полів форми для створення договору показано в Таблиці.:

№ п/п

Найменування

Обов'язковість

Опис

1

Договір №*

Так

Договір

Внесіть номер договору

2

від*

Дата

Так

Дата

Внесіть дату договору

3

Предмет договору*

Так

Опис предмету Строк дії договору «з»

Опишіть предмет договору

4

ДК 021(cpv-код)*

Так

Внесіть товари, роботи або послуги за єдиним закупівельним словником

Строк дії з*

Так

Строк

Вкажіть початок дії договору

« з»

5

Строк дії

договору «по»

по*

Так

Строк

Вкажіть закінчення дії договору

«по»

6

Вартість договору грн.

, якщо строк дії договору безстроковий поставити галочку в клітинці «безстроковий»

Вартість договору*

Так

Вартість договору в гривнях

7

8

Внесіть вартість договору, якщо вартість з ПДВ, внести вартість в т.ч. ПДВ

Валюта

Так

Валюта, що обирається зі списку валют (за замовчуванням гривня (UAH))

9

Обґрунтування

Так, якщо в п.16 вибрано  «Ні»

Якщо ні, то треба вказати

Виберіть з випадаючого списку валюту договору, якщо валюта не гривня, внесіть вартість договору в еквіваленті гривні

Тендерна процедура закупівлі*

 

Прапорець так/ні

 Так

Поставте галочку «Так» або «Ні»

Обґрунтування

Обов’язкове, якщо в тендерній процедурі закупівлі поставлено галочку «Ні»

Вкажіть обґрунтування відсутності процедури закупівлі з посиланням на закон

Далі Користувач повинен внести контрагента до створюваного договору, для цього потрібно натиснути кнопку ДОДАТИ КОНТРАГЕНТА.вибрати контрагента з довідника контрагентів:

УВАГА! Для коректного створення договору потрібно внести хоча б одного контрагента!

Image Removed

Image Added

Якщо, потрібного контрагента немає в "Довіднику контрагентів", треба натиснути кнопку "Додати контрагента":

Image Added

Відбудеться автоматичний перехід на сторінку інформація контрагента.:

Image RemovedImage Added

Опис полів форми для додавання інформації про контрагента:

№ п/п

Найменування

Обов'язковість

Опис

1
Ідентифікатор
Тип контрагента2ВиконавецьТакНайменування виконавця3ІдентифікаторТакКод ЄДРПОУ/ІНН виконавця4Місцезнаходження

4.1

КраїнаТакКраіна4.2ОбластьТакОбласть, де зареєстрований виконавець4.3РайонНіРайон, де зареєстрований виконавець4.4Населений пунктТакНаселений пункт, де зареєстрований виконавець4.5Район містаНіРайон

ЄДРПОУ*

Так

Прапорець Юр.особа/Фіз.особа-підприємець/Фіз.особа

Внесіть код ЄДРПОУ або ІНН виконавця

Якщо ЄДРПОУ контрагента відсутнє (іноземний контрагент) - внесіть 00000000.

Якщо контрагентом є фізична особа-підприємець і ви не маєте згоди на оприлюднення ІНН - внесіть 0000000000.

Тип*

Так

Виберіть з випадаючого списку тип контрагента

Виконавець

Найменування*ТакВнесіть найменування виконавця

Місцезнаходження

Країна*

Так

Виберіть з випадаючого списку країну

Область*

Так

Виберіть з випадаючого списку область, де зареєстрований виконавець

Район

Ні

Внесіть назву району, де зареєстрований виконавець

Населений пункт*

Так

Внесіть назву населеного пункту, де зареєстрований виконавець

Район міста

Ні

Внесіть назву району міста, де зареєстрований виконавець

4.6

Вулиця*

Так

Вулиця,

Внесіть назву вулиці де зареєстрований виконавець

4.7

Будинок*

Так

Будинок

Внесіть номер будинку, де зареєстрований виконавець

4.8зареєстрований

Корпус

Ні

Корпус, де

Внесіть номер корпусу, де зареєстрований виконавець

4.9Офііс/кв.НіОфіс/квартиру, де зареєстрований виконавець5

Квартира

Ні

Внестіь номер Офісу або квартири, де зареєстрований виконавець

Керівник (виконавець)

5.1

Прізвище*

Так

Прізвище

Внесіть прізвище керівника виконавця

5.2

Ім’я*

Так

Ім’я

Внесіть ім’я керівника виконавця

5.3

По-батькові

Так

Ні

По

Внесіть по-батькові керівника виконавця


Під час створення договору Користувач повинен внести/завантажити специфікацію до створюваного договору в розрізі товарів, робіт та послуг із зазначенням одиниці виміру, кількості та ціни за одиницю.

Image Added

Опис полів форми для додавання специфікації:

№ п/п

Найменування

Обов'язковість

Обов’язковість

Опис

1

Найменування товару/роботи/послуги*

Так

так

Відповідна назва

Внесіть назву товару/роботи/послуги

Заборонені символи: " \ < >

Максимальна кількість символів у полі: 512

2

ДК 016:2010

(ДКПП)

Ні

ні

код за Державним класифікатором продукції та послуг

Максимальна кількість символів у полі: 256

3

Вкажіть код товару/роботи/послуги за ДК 016:2010

ДК 021:2015

(ЄЗС)

Ні

ні

код за Єдиним закупівельним словником

Максимальна кількість символів у полі: 256

4Одиниця виміруТакВказується одиниця

Вкажіть код товару/роботи/послуги за ДК 021:2015

Одиниця виміру*

так

Вкажіть код одиниці виміру товару/роботи/послуги

Заборонені символи: " \ < >

Максимальна кількість символів у полі: 512

5КількістьТак

Вказується кількість товарів/робіт/послуг

Максимальна кількість символів у полі: 14 і 4 після крапки

6Ціна за одиницюТак

Ціна за одиницю товару (формат: два знаки після крапки)

Максимальна кількість символів у полі: 14 і 2 після крапки

Для завантаження зразку файлу по відшкодуванню ліків натисніть Завантажити.

Для завнтаження зразку файлу по відшкодуванню на препарати інсуліну натисніть Завантажити.

Для завантаження зразкa файлу натисніть на значок завантаження.

Image Removed

Image Removed

Завантажений файл можливо відкрити в MS Excel та заповнити данні в розрізі найменувань (товарів, робіт та послуг), державних класифікаторів, кількості (товарів, робіт та послуг), ціни за одиницю та розмірності.

Image Removed
Далі цей файл зберігається в форматі *.csv

  • меню Файл -> Зберегти як;
  • вкажіть назву файлу;

в полі «Тип файлу» вибрати «CSV (Текст, розділений комами)». Файл можна відкрити тільки в MS Office. Кодування Windows Cyrillic 1251. Розподільник ";".

Image Removed

Коректно заповнений та правильно збережений файл завантажується на Портал за допомогою кнопки ВИБРАТИ.

Image Removed

В разі відсутності подібного файлу реалізована можливість ввести інформацію вручну з допомогою кнопки ДОДАТИ.

Image Removed

за ДК 011-96

Кількість*

так

Внесіть кількість товару/роботи/послуги

Ціна за одиницю*

так

Внесіть вартість товару/роботи/послуги

Після заповнення всіх обов’язкових полів треба натиснути на кнопку кнопку ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ, відбудеться перехід на сторінку відображення створених договорів згідно звітного періоду до якого відноситься створений договір.

На порталі реалізована можливість пакетного (багаточисельного) завантаження договорів.

На сторінці договорів підприємства в службовому кабінеті натиснути кнопку ЗАВАНТАЖИТИ.

Image Removed

На сторінці «Завантаження договорів» завантажується шаблон *.csv файлу двосторонній.

Заповнений *.csv файл зберігається на ПК.

Image Removed

На сторінці завантаження договорів натисніть кнопку ВИБРАТИ - виберіть потрібний файл для завантаження.

Під час внесення даних у csv-файл в полі "Регіон" потрібно використовувачи числовий код регіону з Довідник регіонів (область)

Під час завантаження файлу на портал аналізуються поля 1, 2 і 4 (номер договору, дата укладення та ЄДРПОУ контрагента). Якщо на порталі і в завантаженні вже є запис з такими полями, то даний запис не завантажується на портал.

...

1

...

№ договору

...

2

...

Дата укладання договору

...

3

...

Контрагент (назва)

...

4

...

Код ЄДРПОУ (контрагента)

...

5

...

Предмет договору

6

...

Місцезнаходження контрагента

...

Область, регіон (код)

...

Район

...

Місто

...

Район міста (не обов'язкове)

...

Вулиця

...

Будинок

...

Корпус (не обов'язкове)

...

офіс/кв. (не обов’язкове)

7

...

Керівник контрагента (П.І.П.)

...

Прізвище

...

Ім'я

...

По батькові

8

...

Строк дії договору

...

дата з

...

дата по

...

9

 

...

Загальна вартість договору

...

Вартість з ПДВ (так/ні)

10

...

Інформація щодо процедури закупівлі

...

так/ні

...

обґрунтування в разі відсутності

11 

...

Строк дії безстроковий

 

...

так/нi

...

 

...

Валютний

...

так/нi

Підсумком завантаження *.csv файлу є завантаження на портал договорів з відповідними полями. Програма видає звіт про стан завантаженого файлу.

Якщо в полях  є помилки - вони описуються в звіті завантаження. Натисніть кнопку ПРОДОВЖИТИ – на портал завантажаться лише ті договори, які без помилок.

Image Removed

Після завершення опрацювання *.csv файлу можна переглянути договори або ж повторити операцію.

Image Removed

На порталі реалізована можливість пакетного (багаточисельного) підписання договорів.

На сторінці договорів підприємства натисніть кнопку ПАКЕТНЕ ПІДПИСУВАННЯ.

Image Removed

Далі є можливість обрати «ВСІ» або лише ті документи (договори, додаткові угоди, акти, штрафи), які потрібно підписати.

Image Removed

Збережений договір можна: редагувати Image Modified, підписати Image Modified, видалитиImage Modified.

Підписаний договір можна: редагуватиImage Modified, підписати Image Modified. При цьому попередньо підписаний договір зберігається як попередня версія до відредагованого договору.

Image Removed Image Removed Image Removed