Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

для того, щоб завантажити звіти за певний період, натисніть на розділ "Reports завантаження звітів":

Image RemovedImage Added

натисніть "Запит звітів за датою оприлюднення:

...