Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Для створення звіту в службовому кабінеті виберіти пункт меню «Звіти»: 

Image Modified

Відбувається перехід на сторінку "Звіти" підприємства:

Image Modified

Створення звіту веб-форма:

Натисніть кнопку "+ЗВІТ":

Image Modified

Виберіть тип звіту, звітний період, заповніть заголовок та натисніть кнопку "ДАЛІ":

...