Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Підрозділ «Бюджетний процес» чіткій і доступній формі описує етапи бюджетного процесу, учасників бюджетного процесу та їх відповідальність. Окрім того має акцентувати увагу громадськості на ті етапи в бюджетному процесі, що дозволяють громадянину приймати участь і впливати на бюджетний процес (Рис. 6).