Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Для переходу в підрозділ Глосарій натисніть пункт меню зліва Бюджетна грамотність → Глосарій (Рис. 7).

Глосарій містить терміни та їх визначення, що використовуються у Бюджетному кодексі України і стосуються бюджетного процесу (з посиланням на офіційне джерело), статистичної інформації (у т. ч. методологічні пояснення до статистичної інформації), тощо.

...