Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Підрозділ Фінансування має вигляд (Рис. 18):

В підрозділі є можливість відфільтрувати інформацію за такими фільтрами:

...