Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Підрозділ Державні фонди має вигляд (Рис. 19):

Для переходу до конкретного державного фонду натисніть кнопку «Детальніше». На сторінці конкретного державного фонду публікується інформація про виконання Державного бюджету України за підсумками місяця, кварталу та року (фактичні та планові показники в розрізі регіонів).

...