Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

В підрозділі публікується інформація про стан гарантованого боргу України за підсумками кварталу та року (показники у розрізі стан гарантованого боргу, надані гарантії та платежі) (Рис. 22).

В підрозділі є можливість розгалузити інформацію за такими фільтрами:

...