Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Розділ місцеві бюджети має вигляд (Рис. 23):

Для переходу на підрозділ «Про бюджет» конкретного бюджету треба в області пошуку вибрати територію, бюджет та натиснути кнопку «Детально».

...