Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Children Display
alltrue

Підрозділ «Про бюджет» має дві вкладки Профіль, Показники та Розпорядники, у яких відображається інформація за визначеним бюджетом.