Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Розділ Розпорядники ієрархічне представлення має вигляд (Рис. 33):

В підрозділі є можливість розгалужути інформацію за фільтром «Станом на (рік, місяць)». Знайти відповідного розпорядника/одержувача для переходу в його профіль можна в ієрархічному списку або скористатися пошуком за назвою/ЄДРПОУ.

...