Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Розділ Розпорядники табличне представлення має вигляд (Рис. 34):

В підрозділі є можливість розгалужути інформацію за такими фільтрами:

...