Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Призначена для порівняння планових та фактичних даних по доходах обраних бюджетів та включає наступні параметри (Рис. 88):

  • податкові надходження;
  • неподаткові надходження;
  • доходи від операцій з капіталом;
  • офіційні трансферти;
  • цільові фонди.

...