Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Призначена для порівняння планових та фактичних даних по витратах обраних бюджетів та включає наступні параметри (Рис. 89):

Для видатків:

загальнодержавні функцій;

...