Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

призначена для порівняння планових та фактичних даних по фінансуванню обраних бюджетів та включає наступні параметри (Рис. 90):

  • внутрішнє фінансування;
  • зовнішнє фінансування.

...