Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

source_name (string) — джерело даних

}


ПРИКЛАД:

API REQUEST (Request params)API RESPONSE

"payers_edrpous":"",

"recipt_edrpous":"40075815",

"regions": "",

"source": "",

"startdate" : "2017-09-12",

"enddate" :"".


{
  "id": 83538542,
  "doc_vob": "1",
  "doc_vob_name": null,
  "doc_number": "5629",
  "doc_date": "2018-04-21",
  "doc_v_date": "2018-04-23",
  "trans_date": "2018-04-24",
  "amount": 196915.18,
  "amount_cop": 19691518,
  "currency": "UAH",
  "payer_edrpou": "34999049",
  "payer_name": "Святошинський РВДВС м. Київ",
  "payer_account": "37316001004450",
  "payer_mfo": "820172",
  "payer_bank": "Держказначейська служба України,м.Київ",
  "recipt_edrpou": "40075815",
  "recipt_name": "РФ \"Пiвденно-Захiдна залiзниця\"",
  "recipt_account": "26005300148927",
  "recipt_bank": "ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ",
  "recipt_mfo": "322669",
  "payment_details": "Перерах.боргу ТОВ \"Гудтайм\"(xxxx),згiдно ВД № 910/xxxx/16 вiд 01.11.xxxx;розп.держ/вик. № xxxx вiд 20.04.xxxx. Без ПДВ.",
  "doc_add_attr": null,
  "region_id": 28,
  "payment_type": "nsep",
  "payment_data": null,
  "source_id": 2,
  "source_name": "ДКСУ"
 }

200 OK — успішний запит. Якщо клієнтом були запитані будь-які дані, то вони знаходяться в заголовку і / або тексті повідомлення. З'явився в HTTP / 1.0.

...

404 Not Found —найпоширеніша помилка при користуванні Інтернетом, основна причина - помилка в написанні адреси Web-сторінки. Детальніше тут.

Image Removed Image Removed Image Removed