Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

При роботі з API. Version 2.0 до трансакцій використовується формат дати РРРР-ММ-ДД (як для запиту, так і для відповіді) ISO 8601

...

Expand
titleAPI "Договори"

Children Display

...

titleAPI "Трансакції"

...

alltrue