Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Тип даних

min

max

Опис

1

№_договору

Так

Число

1

256

Вкажіть номер договору

2

Дата_договору

Так

Формат: ДД.ММ.РРРР

-

-

Вкажіть дату договору

3ЄДРПОУ_контрагента_договоруТакЧисло810Вкажіть ЄДРПОУ контрагента (виконавця) договору
4№_дод_угодиТакЧисло

1

256

Вкажіть номер додаткової угоди

5Дата_дод_угоди

Так

Формат: ДД.ММ.РРРР

-

-

Вкажіть дату укладання додаткової угоди

6Зміна_предемету(0/1)Один із пунктів (6,7,8,9)0/1--Зміна предмету
7Зміна_строку(0/1)Один із пунктів (6,7,8,9)0/1--Зміна строку
8Зміна_ціни(0/1)Один із пунктів (6,7,8,9)0/1--Зміна ціни
9Зміна_інше(0/1)Один із пунктів (6,7,8,9)0/1--Зміна інша підстава
10Деталізація_іншої_підставиТак, якщо обраний пункт 9Текст13000Деталізуйте іншу підставу
11дата_з

Так

Формат: ДД.ММ.РРРР

-

-

Вкажіть строк дії додаткової угоди « з»

12дата_по

Так

Формат: ДД.ММ.РРРР

-

-

Вкажіть строк дії додаткової угоди «по»

13Безстроковий(так/ні)Тактак/ні--Вкажіть бзстрокова додаткова угода чи ні
14Сума_дод_угодиТакЧисло0.00999_999_999_999.99Вкажіть суму додаткової угоди
15з_ ПДВ_сума_дод_угоди(так/ні)ТакТекст--Вкажіть суму додаткової угоди з ПДВ (так/ні)
16в_т.ч._ПДВ_сума_дод_угодиТакЧисло0.00999_999_999_999.99Вкажіть в тому числі ПДВсуму додаткової угоди (Якщо поле Безстроковий (так/ні) стоїть Ні, поле залишити пустим)
17Коригування_вартості_договору(+/-/*)

Так


-

-

"+" Збільшує суму договору

"-" Зменьшує суму договору

"*" Не змінює суму договору

18Скоригована_вартість_договору

Так

Число

0.00

999_999_999_999.99

Вкажіть підсумкову вартість договору з урахуванням  додаткової угоди

19з_ПДВ_скоригована_вартість_договору(так/ні)ТакТекст--Вкажіть скориговану вартість договору з ПДВ (так/ні)
20в_т.ч._ПДВ_скоригована_вартість_договоруТакЧисло0.00999_999_999_999.99Вкажіть в тому числі ПДВ
21Валюта_дод_угоди(код)ТакТекст33Вкажіть код валюти додаткової угоди
22Еквівалент_у_грн_скоригована_вартість_договору

Якщо у пункті 21 валюта не UAH, поле обов'язкове для заповнення.

Якщо валюта не UAH, то дане поле заповнювати не потрібно.

Число0.00999_999_999_999.99Вкажіть еквівалент у гривні
23Предмет_додаткової_угоди

Так

Текст

1

3000

Опис умов укладання додаткової угоди

24ДК 021(cpv-код)_додаткової_угодиНіЧисло1-Вкажіть код за Єдиним закупівельним словником

...