Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Увага! Рекомендації:
Для підписування динамічних звітів, що містять більше 5000 строк використовуйте апаратний носій з посиленим сертифікатом.


Для створення звіту в службовому кабінеті виберіти пункт меню «Звіти»: 

Відбувається перехід на сторінку "Звіти" підприємства:

Натисніть кнопку "+ЗВІТ":

Виберіть тип звіту, звітний період, валюту та натисніть кнопку "ДАЛІ":

Внесіть потрібні дані та натисніть кнопку "ЗБЕРЕГТИ ЗВІТ":

Створення звіту за допомогою csv-файлу: Організації-користувачі коштів фондів.csv

  


  • No labels