Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

Внесення звіту вручну (заповнення полів з клавіатури)

Внесення звіту здійснюється на Порталі в СЛУЖБОВОМУ КАБІНЕТІ користувача в розділі ЗВІТИ.

Зайдіть в розділ ЗВІТИ в СЛУЖБОВОМУ КАБІНЕТІ Порталу:

Натисніть кнопку +ЗВІТ

Оберіть відповідний тип звіту Обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг (ДП/КП)”:

Оберіть звітний період:

В шапці звіту заповніть поле «КВЕД» (основний) відповідно до чинного Класифікатора видів економічної діяльності (Наприклад: 35.30), оберіть валюту та натисніть кнопку "Далі": 

Решта полів заповнені автоматично відповідно до інформації, що введена в розділі ПРОФІЛЬ у СЛУЖБОВОМУ КАБІНЕТІ Порталу.

Внесіть потрібні дані та натисніть кнопку "ЗБЕРЕГТИ ЗВІТ":

Створення звіту за допомогою csv-файлу: Обсяг платежів за договорами (ДП/КП)  

  • No labels