Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Для імпорту звітів в службовому кабінеті виберіти пункт меню «Звіти»: 

Відбувається перехід на сторінку "Звіти" підприємства:

Натисніть кнопку "ІМПОРТ":


Оберіть dbf-файл зі звітом:

 Виберіть звітний період, виберіть тип звіту, заповніть шапку звіту та натисніть кнопку "ІМПОРТУВАТИ":


Натисніть кнопку "ЗБЕРЕГТИ" та дочекатися збереження:


Звіт збережено:  • No labels